Persondatapolitik

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Awaken Mind er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Awaken Mind

V/ Luna Glavind og Lucazs Razz Willemoes

Himmelbjergvej 11

8680 Ry

CVR – NR: 31926866

E-mail Luna: lglavind@outlook.dk

Telefon Luna: 60 69 36 38

E-mail Lukazs: ccwillemoes@outlook.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

 • Nyhedsbreve, herunder Awakenminds nyhedsbrev og andre kampagnerelaterede nyhedsbreve: Fornavn og e-mailadresse
 • Kurser og uddannelser: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af vores nyhedsbreve sker således, at vi kan sende dig relevant information.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores kurser, workshops, uddannelser mv. sker, således at vi kan sende dig information om arrangementet/uddannelsen og faktura samt til internt overblik over kursusdeltagelse, certificeringer mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

 • Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder dokumentation for certificering i forbindelse med uddannelser taget hos Awaken Mind.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

I forhold til vores uddannelser, opbevarer vi navnene på vores kursister i maksimalt 30 år, og mailadresser samt andre relevante oplysninger i maksimalt 5 år. Tidsrammen for opbevaring af kursisters navne sker, jf. interesseafvejningen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med det formål til enhver tid at kunne dokumentere rigtigheden af certificeringer fra Awaken Mind.

 

6. Cookies
 awakenmind.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på awakenmind.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere hjemmesiden.

 

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på lglavind@outlook.dk

8. Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?
Vi har hos Awaken Mind indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.

9. Kontakt og klage
Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du kan kontakte vores dataansvarlige på lglavind@outlook.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

… … … … … … …

Denne politik er gældende fra den 22. august 2018.

One Comment

 1. Pingback: acyclovir searer parraz

Comments are closed